Květinové dílny pro seniory

Květinová dílna pro seniory DPS ŠLejnická.

Květinová dílna a sociální podnik Aranžérie pořádá květinovou dílnu pro seniory DPS Šlejnická.

Podobné akce