Komunitní energetika, její možnosti a limity

Diskuze k vysoce aktuálnímu tématu komunitní energetiky.

Hlavní foto
Princip energetické komunity spočívá v tom, že se skupina občanů, obec či drobní podnikatelé dohodnou na vybudování vlastního zdroje energie, např. větrné elektrárny či fotovoltaických panelů na vlastních střechách. Vyrobenou elektřinu pak mohou jako podílníci či členové komunity odebírat za výhodnějších podmínek. Případné přebytky jsou pak dodávány do veřejné sítě a zisk je využíván pro další rozvoj komunity. V současnosti legislativa komunitní energetice spíše brání, ale přesto se tu nabízí možnosti. Přijďte se zeptat na to, co vás zajímá!
 
Pozvaní hosté:
Jaroslav Klusák, ředitel Pražského společenství
Petr Palacký, radní pro životní prostředí a klima, Praha 6
Ondřej Pašek, expert Hnutí Duha na energetiku
 
Facilitují: Andrea Hášová a Anna Ryvolová
 
Prosíme o registraci na emailu .
 
Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Podobné akce

až 22. 5. 2024

Zveme vás na představení návrhu dílčích úprav hřiště Na Křídle ve stejnojmenné ulici ve Vokovicích. Na setkání proběhne diskuze s navrhovateli, zástupci městské části a rezidenty nad plánkem s úpravami hřiště.  

Úpravy navrhli žáci základních škol Prahy 6 v rámci projektu "Město patří všem". Žáci pracovali pod vedením architekta a připravili úpravy, které respektují přírodní ráz prostoru.

Celý článek15. 5. 2024

až 18. 5. 2024

Máte představu, co byste v parku na Lotyšském náměstí chtěli a co sem podle vás naopak vůbec nepatří? Přijďte to říct na první setkání s architekty nad jeho budoucností. Cílem úprav bude více propojit jednotlivé části parku a vylepšit podmínky pro pobyt a relaxaci různých věkových skupin obyvatel.

Celý článek13. 5. 2024