Hledáme zájemce o práci ve volebních komisích pro volbu prezidenta

Úřad MČ Praha 6 hledá zájemce o práci ve volebních komisích.

termín voleb:

I. kolo 13. a 14. 1. 2023

II. kolo 27. a 28. 1. 2023

Ustavující zasedání komisí a školení se bude konat 22. 12. 2022 v hotelu Pyramida.

Zájemci starší 18 let se mohou hlásit:

Odměna dle vyhlášky MV ČR je pro:

předsedu volební komise 2.200,- Kč + 2. Kolo 1.000,- Kč

místopředsedu+zapisovatele 2.100,- Kč+ 2. Kolo 1.000,- Kč

člena 1.800,- Kč + 2. Kolo 700,- Kč