Ostatní kulturní aktivity

Kdy a kde řešit

Odbor školství

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Ke kulturnímu obrazu Prahy 6 patří tři vyhledávané základní umělecké školy - ZUŠ Nad Alejí, ZUŠ Charlotty Masarykové ve Vokovicích a ZUŠ Jana Hanuše, a stejně tak i umělecké soubory - dětský pěvecký sbor Sedmihlásek, folklorní soubor Rosénka, soubor Dejvická píšťalka, břevnovský Chrámový sbor, taneční soubory Primavera, Caramelka a Cinderella.

Kulturní občanské aktivity se pěstují v několika pobočkách Domu dětí a mládeže a v mnoha rodinných a komunitních centrech, která se pak představují např. během volnočasových akcí Měsíc Zdravé Šestky, Ladronkafest a Brána volného času dokořán. Slibně se rozvíjí Archeologický park v Liboci, kde lze strávit čas výletem do vzdálené každodennosti našich předků.

A nakonec nelze nezmínit snahu navrátit kulturu do ulic a přírody Prahy 6. Je to v prvé řadě velmi úspěšné provedení oper českých skladatelů v přírodním divadle v Šárce, čímž Praha 6 roku 2005 obnovila stoletou tradici. Na veřejná prostranství se vrátily pouliční slavnosti a trhy, především dnes již zavedené farmářské trhy na Vítězném náměstí.

 

Základní umělecká škola Petřiny

Adresa: Nad Alejí 28, Praha 6 - Petřiny

Webové stránky: www.zuspetriny.cz

Základní umělecká škola Charlotty Masarykové

Adresa: Půlkruhová 99/42, Praha 6 - Vokovice

Webové stránky: www.zusmasaryk.cz

Základní umělecká škola Jana Hanuše

Adresa: U Dělnického cvičiště 1/1100 B, Praha 6 - Břevnov

Webové stránky: www.zuspraha6.net

Archaia, o.s.

Archeologický park v Praze 6 - Liboci, V domcích 29

Webové stránky: www.archaia.cz

Dětský pěvecký sbor Sedmihlásek

Adresa: ZŠ Alžírská 680, Praha 6

Webové stránky: www.sedmihlasek.cz

Folklorní soubor Rosénka

Adresa: Terronská 33, Praha 6

Webové stránky: http://www.rosenka.cz

Soubor Dejvická píšťalka

Adresa: ZŠ nám. Interbrigády 1022/2, Praha 6 - Bubeneč,

Webové stránky: www.dejvicka-pistalka.cz

Břevnovský chrámový sbor

Adresa: Markétská 28/1, Praha 6 – Břevnov

Webové stránky: https://www.brevnov.cz/cs/benediktini-a-brevnovsky-klaster/brevnovsky-chramovy-sbor

Taneční skupina Primavera

Na Klášterním 1832/21 Praha 6

Webové stránky: http://primavera.motion.cz

Baletní škola Cinderella

Adresa: ZŠ Emy Destinnové, Českomalínská 35, Praha 6

Webové stránky: www.cinderellaballet.cz

Taneční skupina Caramelka

Adresa: Puškinovo náměstí 6, Praha 6 – Bubeneč

Webové stránky: www.caramelka.cz